مردم در دروغ زندگی می کنند. البته آن دروغ ها. زیبا راحتی بخش و مطبوع هستند و موجب تسلی خاطر می شوند اما دردی از تو دوا نمی کند.

دروغ چون تریاک عمل می کند. می تواند به تو کمک کند بد بختی ات را فراموش کنی. می تواند به عنوان داروی آرامش بخش مورد استفاده قرار گیرد اما نمی تواند بیماری را ریشه کن کند. فقط بر نشانه های بیماری سر پوش می گذارد.

+ نوشته شده در  یکشنبه نهم تیر ۱۳۹۲ساعت 15:27  توسط ترنم | 
ابر های سیاه احساس بیگانگی بر همه جای دنیا افکنده است زیرا این حقیقت را که خدا به ما عشق می ورزد را از یاد برده ایم. ما محصول عشق خدا هستیم .

عشق خدا بنیان زندگی ما را مشکیل می دهد.

ما بدون عشق خدا نمی توانیم نفس بکشیم.

قلب ما بدون عشق خدا از تپش می افتد.

عشق خدا هستی ماست

+ نوشته شده در  یکشنبه نهم تیر ۱۳۹۲ساعت 15:20  توسط ترنم | 
پاک و ساده باش تا خدا از آن تو شود.

از تمام فریبکاری ها زیرکی ها دانش ها و چیز هایی که به تو توهم دانستن می بخشد دست بشوی.

با قلبی که در بهت و شگفتی است به سوی خدا حرکت کن تا آنگاه پیروزی تو ناگزیر شود.

+ نوشته شده در  یکشنبه نهم تیر ۱۳۹۲ساعت 15:3  توسط ترنم | 
پاک و ساده بودن گران بهاتر از هر چیز است. زیرا هر چه با ارزش است برای قلب پاک و ساده رخ می دهد. برای انسان فریبکار.عشق.شادمانی و هر چیز ارزشمند دیگر ناممکن است.

برای انسان فریبکار  پول قدرت و جاه و مقام ممکن است و این ها چیزهای بی ارزشی هستند زیرا مرگ آنها را از بین می برد.

اما برای کسی که پاک و ساده است چیز هایی روی می دهد که حتی مرگ نیز نمی تواند آنها را از بین ببرد.

+ نوشته شده در  یکشنبه نهم تیر ۱۳۹۲ساعت 14:56  توسط ترنم | 
مرگ از(زندگی) پرسید:(این چه حکمتی است که باعث می شود تو شیرین . من تلخ جلوه کنم؟

*زندگی * لبخندی زد و گفت : *دروغ هایی در من نهفته است و حقیقت هایی که تو در وجودت داری.*

+ نوشته شده در  سه شنبه چهارم تیر ۱۳۹۲ساعت 15:49  توسط ترنم | 

پیروزی بزرگ در این جاست که انسانی تیره روز و بیچاره بیمار و دردمند که دنیا او را از شادمانی محروم کرده است. شادمانی را می آفریند و به جهانیان می بخشد.                 

                                                  رومن رولان

 

+ نوشته شده در  سه شنبه چهارم تیر ۱۳۹۲ساعت 15:42  توسط ترنم | 

اولین قدم برای رسیدن به جایی این است که نخواهید جایی که هستید بایستید

پونت مورگان

+ نوشته شده در  سه شنبه چهارم تیر ۱۳۹۲ساعت 15:33  توسط ترنم | 

اصولا مهم نیست موقعیت کنونی شما تا چه حد نا مساعد است.شما می توانید به موقعیتی بالاتر از ان برسید .فقط تصمیم بگیرید.

تصمیم نیرویی است که امور نامریی را بهم مریی و رویا را به واقعیت تبدیل می کند.

+ نوشته شده در  سه شنبه چهارم تیر ۱۳۹۲ساعت 15:11  توسط ترنم | 

هر چه برای رسیدن به اهدافتان تعهد بیشتری داشته باشید زود تر به انها می رسید.

 

~*انتونی رابینز*~

+ نوشته شده در  سه شنبه چهارم تیر ۱۳۹۲ساعت 15:3  توسط ترنم | 
(لعن و نفرين به خود دشنام دهنده باز مى گردد.)

اگر انسانى براى كسى بدبختى بخواهد، بى ترديد بدبختى به سراغ خود او خواهد امد.

اگر بخواهد به كسى كمك كند تا به موفقيت برسد، همانا راه موفقيت خود را هموار كرده است.

+ نوشته شده در  یکشنبه دوم تیر ۱۳۹۲ساعت 13:6  توسط ترنم |